Maak formulieren slimmer en toegankelijk: Vraag de test aan.

Digitaal toegankelijke formulieren wordt steeds belangrijker nu we door Corona allemaal digitaal moeten werken. De Overheidsinstanties in Nederland zijn al volop bezig dit te realiseren.

Fabel: WCAG is toch alleen voor Overheidsinstanties

Voor overheidsinstanties is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid verplicht. Maar ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Hoe zijn uw formulieren er aan toe?

Laat ze testen en vul hieronder in het formulier uw adresgegevens in.