Portfolio toegankelijke websites

Het maken van toegankelijke websites is cruciaal en voor de formulierenarchitect al jaren ‘business-as-usual‘, hij ontwerpt websites en formulieren met toegankelijkheid in gedachten, vol vertrouwen. Zijn benadering is eenvoudig, schoon en duidelijk en zorgt ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot informatie. Een formulier is een middel om de interactie tussen gebruiker en opdrachtgever te vergroten en is de basis voor een slimme website.

De formulierenarchitect gelooft dat toegankelijkheid niet alleen een vereiste is, maar ook een verantwoordelijkheid en bewustwording is van iedere eigenaar van een website. De formulierenarchitect is trots op ervoor te zorgen dat de websites van onze opdrachtgevers inclusief en gastvrij zijn voor alle gebruikers. Met onze expertise garanderen wij dat de websites van onze klanten voldoen aan alle toegankelijkheidsnormen en -voorschriften met vertrouwen en gemak.

Hoe test ik?

Mijn ervaring met het onderzoeken van toegankelijkheid is ruim 10 jaar geleden gestart. Ik maak daar voor online formulieren en websites gebruik van tools als Axe Deque, Wave, Webaim Contrastchecker, leesniveau testers, Colorshark.io, Adobe Acrobat Pro, PAC 3, NVDA-access en een logisch redeneren en analyseren van de situatie.

Vanuit mijn eigen bedrijf ontwerp ik ‘by design ‘toegankelijk. Ik laat ze toetsen door andere specialisten op het gebied van toegankelijk en voor websites van klanten die die de website zelf ontwikkeld hebben geef ik gevraagd of ongevraagd advies. Ik doe dan een Quick scan en geef advies wat men zelf kan doen of wat ik voor ze kan doen.

Als WCAG UX/UI designer/ adviseur digitale toegankelijkheid ben ik, met een ruime ervaring met de toegankelijkheidseisen van het WCAG 2.1, de juiste persoon op de juiste plaats zeker als het gaat om toetsing van bestaande digitale communicatiemiddelen.

Update toegankelijkheid en roadmap

Van onderstaand portfolio hebben de developers van Elementor Pro in Tel Aviv progressie gemaakt in de toegankelijkheid.

De skiplink, de searchbar en en progressbar zijn nu toegankelijk. 

De volgende aanpassing in onderstaande websites staat op de roadmap voor 1e kwartaal 2024.

Kijk voor meer informatie over de voortgang van de issues op deze website.