Digitaal toegankelijke formulieren wordt steeds belangrijker nu we door Corona allemaal digitaal moeten werken. De Overheidsinstanties in Nederland zijn al volop bezig dit te realiseren.

Lees daar meer over in de blog van Gebruiker Centraal in de werksessie over meerstappenformulieren . Gebruikers en ontwikkelaars hebben de handen in één geslagen en werken aan een generiek ontwerpsysteem: NL-Design.

Fabel: WCAG is toch alleen voor Overheidsinstanties?

Voor overheidsinstanties is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid verplicht. Maar ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Vanaf 1 januari 2017 geldt de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Enkele wijzigingen hebben te maken met digitale toegankelijkheid:

De wet is nu ook van toepassing op goederen en diensten, ook als deze via digitale kanalen worden aangeboden. Als een website of app niet toegankelijk is kan een burger dus een beroep doen op deze wet;

In de wet staat dat toegankelijkheid de algemene norm is. Dat betekent dat bedrijven en organisaties hun producten en diensten toegankelijk moeten aanbieden. Alleen als dit onevenredig belastend zou zijn hoeft het niet.

Op Rijksoverheid.nl lees je meer over gelijke behandeling van mensen met een beperking of chronische ziekte

Voor wie doe ik het dan? Zult u zich afvragen.

Mijn klanten hebben toch geen beperking. U denkt dat u kunt volstaan met het toevoegen van een ALT-tekst aan een afbeelding. Niets is minder waar. Het is veel breder!

Het gaat niet alleen om mensen met een zintuiglijke beperking, dat zijn er in Nederland al 250.000, maar ook mensen met een hulpvraag (11.400 mensen met een auditieve en motorische beperking. Mensen met een zintuiglijke beperking zijn slechthorend tot doof (een auditieve beperking) en/of slechtziend tot blind (een visuele beperking). Dit aantal zal in de komende jaren stijgen. Visuele beperking als gevolg van toenemende mate van diabetes, mede  een gevolg van slechte of vitamine-arme voeding. Auditieve beperking als gevolg van geluidsoverlast in het werk (machines) en in vrije tijd (harde muziek). Lees hier meer over toegestane geluidsniveau's.

Het gaat niet alleen om mensen met een zintuiglijke beperking, dat zijn er in Nederland al 250.000, maar ook mensen met een hulpvraag (11.400 mensen met een auditieve en motorische beperking.

Mensen met een zintuiglijke beperking zijn slechthorend tot doof (een auditieve beperking) en/of slechtziend tot blind (een visuele beperking).

Dit aantal zal in de komende jaren stijgen.

Visuele beperking als gevolg van toenemende mate van diabetes, mede  een gevolg van slechte of vitamine-arme voeding.

Auditieve beperking als gevolg van geluidsoverlast in het werk (machines) en in vrije tijd (harde muziek).

Lees hier meer over toegestane geluidsniveau’s.

Wist u dat er in Nederland 142.000 mensen zijn met een verstandelijke beperking,  1,4 miljoen mensen met een hulpvraag en 2,2 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (met een IQ tussen de 70 en 85). 

Wist u dat er in Nederland 142.000 mensen zijn met een verstandelijke beperking,  1,4 miljoen mensen met een hulpvraag en 2,2 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (met een IQ tussen de 70 en 85). 

In Nederland zijn er ongeveer 1,4 miljoen met een matige of ernstige medische beperking. Het aantal mensen met een lichamelijke beperking dat is geïndiceerd voor zorg uit de WIZ is in de periode 2015-2019 licht afgenomen van 16.480 naar 15940.

In Nederland zijn er ongeveer 1,4 miljoen met een matige of ernstige medische beperking.

Het aantal mensen met een lichamelijke beperking dat is geïndiceerd voor zorg uit de WIZ is in de periode 2015-2019 licht afgenomen van 16.480 naar 15940.

Jaarlijks lopen zo'n 140.000 mensen hersenletsel op. In totaal zijn er zo'n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen eraan overhouden. Het betreft niet-aangeboren herstelletsel (NAH)m bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, vergiftiging of hersenziekte.

Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op. In totaal zijn er zo’n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen eraan overhouden. Het betreft niet-aangeboren herstelletsel (NAH)m bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, vergiftiging of hersenziekte.

Van deze groep ontvangen jaarlijks 10.000 mensen zorg van een instelling voor gehandicaptenzorg.

Ook niet aangeboren beperkingen zijn er heel veel en er komen er nog veel meer bij, zoals mensen met Reuma, Artritis, Fybromyalgie, visuele beperking als gevolg van diabetes, lichamelijk beperking als gevolg van een ongeval en auditieve beperking door gehoorbeschadiging tijdens concerten of werken met zware machines.

Het totaal aantal mensen met een beperking is op dit moment 1) is 3,8 miljoen. Dat is 20% van de totale bevolking. Bron: VGN

VGN

Kansen voor ondernemers die inclusief willen worden

De gangbare definitie van inclusief ondernemen is:

“Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan of werkervaringsplek.”  Bron: chainworks.nl

Maar niet alleen arbeidsbeperking maar ook de beperkingen die in deze blog zijn beschreven.

Doe de test als iemand met een visuele beperking

Verbeeld je eens in de hierboven genoemde doelgroepen in. Doe zelf eens alsof je niets kunt zien.

😎

Doe een donkere zonnebril op of een donkere lap voor uw ogen?

Probeer dan eens met uw toetsenbord uw website te benaderen en laten we kijken hoe ver u komt.

Ik ben heel nieuwsgierig wat uw bevindingen zijn. Laat het weten in het formulier hieronder. Ik neem dan zeker contact met u op om te kijken hoe ik voor u de website en de formulieren kan verbeteren. Ik verzeker u: mijn ervaring biedt u nieuwe kansen.

Want: Wat je niet ziet, maar wel nodig hebt is toe aan verbetering.

Vul hieronder je bevindingen in en ik neem contact op.

Nog een extraatje om te kijken waar sommige klanten mee worstelen.

Alle beperkingen zijn onderverdeeld in:

  • Spraakbeperkingen
  • Taalbeperkingen
  • Fysieke beperkingen
  • Visuele beperkingen
  • Cognitieve  beperkingen en
  • Auditieve beperkingen.

Meer te weten komen over alle beperkingen die er zijn download  dan de app Denken in beperkingen in de App Store of bij Google Play.

Deze app is ontwikkeld door digitaaltoegankelijk.nl en onderdeel van Brthrs Agency.

Wil je nog iets bijdragen aan deze blog. Voel je dan vrij om commentaar te geven.