Portfolio formulieren

Voorbeelden van enkele slimme en recente  formulieren
Onderstaande relevante voorbeelden onderbouwen mijn jarenlange expertise in het bouwen van slimme formulieren en slimme websites vertegenwoordigen. Het zijn niet alleen deze grote cases maar ik heb – zie mijn slimme cv portfolio – ook de diverse websites voor kleine bedrijven, zoals starters en diverse interactieve pdf of html 5 webforms voor kleine en grote bedrijven.

Ik noem er een aantal die gebouwd zijn met Adobe LiveCycle en die standaard de volgende functionaliteit bevatten:

 1. Slimme invoer, dus alleen tonen wat relevant is voor de betreffende functie.
 2. Toevoegen of wissen extra regels.
 3. Minimaliseren witruimte om zo papier te besparen.
 4. Opslaan, print en verzendknop en optioneel data export.
 5. Alleen printen van ingevulde velden.
 6. Digitale ondertekening en verzending per e-mail
 7. Doorgaans in te vullen in zo min mogelijk stappen, bij voorkeur 3
 8. Toelichting alleen waar het echt nodig is.

Formulieren zijn altijd te gebruiken met de laatste Adobe Reader DC versie. Veelal functioneel ontwerp gemaakt met Visio of Axure.

Voorbeelden: (echte voorbeelden mag ik alleen face to face delen, in verband met vertrouwelijk karakter). Hieronder enkele kenmerken die ik gebouwd heb in deze slimme formulieren.

Een greep uit een aantal formulieren

ING  (in opdracht van Formzet B.V.)
Commercial agreement     
Invoer relevante gegevens en creëren van een output document wat kan worden gebruikt als contract en worden ondertekend en verzonden.

Stap 1: Open het formulier

Stap 2: Vul het formulier in

Stap 3: Lees, print en verstuur

NN (in opdracht van Formzet B.V.) 
Formulier voor afsluiten pensioenvoorziening
Invoer relevante gegevens en creëren van een output document wat kan worden gebruikt als contract en worden ondertekend en verzonden.

Stap 1: Open het formulier

Stap 2: Vul het formulier in

Stap 3: Lees, print en verstuur

NN (in opdracht van Formzet B.V.)
Formulier voor invoeren gegevens nieuwe polis    
Invoer relevante gegevens en creëren van een output document wat kan worden gebruikt als contract en worden ondertekend.

Stap 1: Open het formulier

Stap 2: Lees, print en verstuur

Belastingdienst (in opdracht van Formzet B.V.)
360 graden feedbackformulier gemaakt voor het employabilitycenter. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de score bijgehouden. Bij een verkeerde score verschijnt een waarschuwing.

Belastingdienst
Proces voor retourformulieren 
Voor het project Invordering van de Belastingdienst meegewerkt aan het verbeteren  c.q. vereenvoudigen van het proces van formulieren en documenten in de mededelen en ontvangen stroom.

Proces retourformulieren

ING HR IT
Het meest recente project is het DIMUS project bij ING wat zeer succesvol is gebleken. Zeer positieve reacties gekregen van gebruikers, leidinggevenden en zelfs directieleden. |

Dit zijn een aantal grepen uit slimme formulieren voor klanten of klanten van klanten.

Stappen in het formulierenproces

Het proces om een formulier in stappen op te delen is in mijn visie iets wat je altijd moet doen. In onderstaande voorbeelden die ik gemaakt heb was dit ook mijn uitgangspunt.

Statische pdf formulieren

 1. Kop met logo en formuliernaam
 2. N.a.w. gegevens
 3. Vraagstelling in logische groepen
 4. Ondertekening

Dynamische pdf formulieren

 1. Kop met logo en formuliernaam
 2. Navigatie (selectie criteria)
 3. N.a.w. gegevens
 4. Vraagstelling in logische groepen
 5. Ondertekening

Webformulieren

 1. Kop met logo en formuliernaam
 2. Navigatie (selectie criteria)
 3. N.a.w. gegevens
 4. Vraagstelling in logische groepen
 5. Ondertekening
Het geheel opgebouwd in logische stappen 

Deze stappen bevatten standaard de volgende functionaliteit:

 • Slimme invoer, dus alleen tonen wat relevant is voor de betreffende functie.
 • Toevoegen of wissen extra regels.
 • Minimaliseren witruimte om zo papier te besparen.
 • Opslaan, print en verzendknop en optioneel data export.
 • Alleen printen van ingevulde velden.
 • Digitale ondertekening en verzending per e-mail
 • Doorgaans in te vullen in zo min mogelijk stappen, bij voorkeur 3
 • Toelichting alleen waar het echt nodig is.

Overtuigd? Ik heb nog veel meer slimme formulieren gemaakt.

Dan laat ik nog veel meer zien.